Data publikacji w serwisie:

Mgr inż. Karolina Brończyk Laureatką Konkursu GIRACT`s European PhD in Flavor Research Awards.

Pani mgr inż. Karolina Brończyk, doktorantka I roku Szkoły Doktorskiej UAM, Wydziału Chemii, realizująca badania pod opieką promotora prof. UAM dr hab. inż. Agaty Dąbrowskiej i prof. UP dr hab. Małgorzaty Majcher, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu doktorskiego w ramach dwunastej edycji Europejskiego Konkursu GIRACT`s European PhD in Flavor Research Awards.

Tematem interdyscyplinarnego projektu badawczego Doktorantki jest "Migracja związków chemicznych we współcześnie stosowanych opakowaniach do żywności – charakterystyka i główne przyczyny." W niniejszym projekcie Laureatka podejmuj tematykę opakowań biodegradowalnych jako współczesnych alternatyw dla plastików. Głównym celem prowadzonych badań jest określenie wpływu rodzaju materiału opakowaniowego oraz warunków fizykochemicznych przechowywania (czas, temperatura, nasłonecznienie) na intensywność interakcji, do których dochodzi pomiędzy materiałem bioopakowania, a żywnością pozostającą z nim w bezpośrednim kontakcie. Kierunek wspomnianych interakcji jest obustronny - może dochodzić zarówno do migracji niepożądanych związków chemicznych z powierzchni materiału opakowaniowego do produktu, jak i do absorpcji przez opakowanie kluczowych związków smakowo-zapachowych żywności. Tematyka ta wymaga przeprowadzenia zarówno jakościowej, jak i ilościowej analizy związków migrujących za pomocą różnorodnych technik badawczych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w trakcie realizacji badań!