Data publikacji w serwisie:

Mgr Adrian Walkowiak laureatem nagrody PTChem

Dobrych wieści z 63. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Łodzi ciąg dalszy! Mgr Adrian Walkowiak otrzymał nagrodę za wyróżnioną pracę magisterką obronioną w roku 2020.

Mgr Adrian Walkowiak w 2020 r. ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę pt. „Katalizatory złotowe bazujące na zeolitach Beta, Nb/Beta i Ce/Beta – wpływ metod preparatyki na właściwości powierzchni” realizowanej w Zakładzie Katalizy Heterogenicznej. Promotorem pracy magisterskiej była prof. dr hab. Maria Ziółek, a rolę opiekuna naukowego pełnił dr Łukasz Wolski. Mgr Walkowiak obecnie kontynuuje swoją pracę badawczą w ramach Szkoły Doktorskiej UAM pod kierunkiem prof. Ziółek. Jest on współautorem 6 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierownikiem projektu "Diamentowy Grant". Ponadto, mgr Adrian Walkowiak brał aktywny udział na rzecz promocji Wydziału podczas wydarzeń popularnonaukowych, uczestniczył w wielu pokazach chemicznych organizowanych przez Naukowe Koło Chemików, którego był członkiem oraz prezesem.
Panu Magistrowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!