Data publikacji w serwisie:

Medal UAM dla mgr Justyny Frymark

W gronie laureatów Medalu "Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu" znalazła się tegoroczna absolwentka naszego Wydziału, a obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych, mgr Justyna Frymark. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w poniedziałek, 3 października.

Mgr Justyna Frymark  w grupie badawczej prof. UAM dr hab. Renaty Jastrząb zajmuje się badaniem reakcji kompleksowania ligandów o znaczeniu biologicznym.  W pracach dyplomowych Laureatka koncentrowała się na badaniu reakcji kompleksowania w układach składających się z m.in. kwasów α-hydroksylowych oraz poliamin biogennych. W ramach studiów doktoranckich planuje skupić się na badaniu układów zawierających antybiotyki β-laktamowe.

Pani Justyna jest również Laureatką Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022 oraz Laureatką Nagrody za najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Chemii w ubiegłym roku akademickim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!