Data publikacji w serwisie:

Medal UAM dla mgr inż. Katarzyny Żymańczyk

W gronie laureatów Medalu "Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu" znalazła się tegoroczna absolwentka naszego Wydziału, a obecnie doktorantka w Szkole Nauk Biomedycznych na Uniwersytecie Wirginii, mgr inż. Katarzyna Żymańczyk.

Pani mgr inż. Katarzyna Żymańczyk w roku 2020 ukończyła studia licencjackie na naszym Wydziale na kierunku Chemia, specjalność Chemia kosmetyczna. Następnie kontynuowała edukację na studiach II stopnia na kierunku Analityka Żywności. W trakcie studiów wielokrotnie była Stypendystką Rektora, brała udział w licznych kursach i szkoleniach w ramach programu Uniwersytet Jutra, zrealizowała staż na Uniwersytecie Przyrodniczym. W trakcie studiów II stopnia została Laureatką programu BioLAB wspieranego po polskiej stronie przez Fundację Fulbright i wyjechała na płatny roczny staż w Stanach Zjednoczonych. W lipcu 2022 roku rozpoczęła pracę na University of Virginia (UVA) w laboratorium Jochena Zimmera. Zainteresowania kierowanej przez niego grupy badawczej to przede wszystkim białka transbłonowe oraz transport biopolimerów, a w szczególności polisacharydów, przez błonę komórkową. Przez ostatni rok szkoliła swoje umiejętności w biologii molekularnej, hodowli komórek, oczyszczaniu białek, a także mikroskopii elektronowej i  krioelektronowej. Pod koniec programu jego uczestnicy prezentowali swoje wyniki na corocznym Sympozjum, po którym mgr inż. Żymańczyk została wyróżniona nagrodą „Director’s Special Award”.  Po powrocie ze stażu obroniła pracę magisterską dotyczącą modyfikacji polimerów z wykorzystaniem chemii „klik”, którą realizowała pod kierunkiem Profesor UAM dr hab. Justyny Walkowiak-Kulikowskiej. Aktualnie mgr inż. Katarzyna Żymańczyk jest doktorantką w szkole Nauk Biomedycznych na Uniwersytecie Wirginii i przez najbliższych kilka tygodni prowadzić będzie badania w laboratorium Ilyi oraz Kandice Levental. Grupa bada jak manipulowanie podstawowymi mechanizmami molekularnymi wpływa na fizjologię komórkową, szczególnie  przyglądając się lipidom błonowym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!