Data publikacji w serwisie:

Medal i wyróżnienie dla Prof. Hanny Gulińskiej

W środę, 26 października, odbyła się gala z okazji 20-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podczas której Profesor Hanna Gulińska otrzymała z rąk przewodniczącego PKA, prof. Stanisława Wrzoska, i w obecności ministra Przemysława Czarnka, medal i wyróżnienie za owocną pracę na rzecz zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym.

Następnego dnia, w Akademii Koźmińskiego, odbyło się Forum Jakości pt. Ewolucja systemu zapewniania jakości kształcenia – wyzwania na przyszłość. Wystąpienie Prof. Gulińskiej w IV panelu dyskusyjnym informujące o działaniach PKA podejmowanych na rzecz kształcenia nauczycieli spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych na sali.

Serdecznie gratulujemy!

Krótka relacja z gali oraz  kilka słów o działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne na stronie www.gov.pl
Fot. https://www.pka.edu.pl