Data publikacji w serwisie:

Mała skala z rozMAChem - warsztaty dla studentów i nauczycieli

13.03.2023 na naszym wydziale odbyły się certyfikowane warsztaty dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkoły podstawowej - Mała skala z rozMAChem.

Organizatorami wydarzenia byli pracownicy naszego Wydziału, Centrum Chemii w Małej Skali, Przyrodnicy Razem i MAC Szkoła. W trakcie warsztatów docenieni za swój ogromy wkład w dydaktykę chemii zostali dr Małgorzata Bartoszewicz oraz dr Grzegorz Krzyśko.

To ogromna radość, że organizowane dla dydaktyków wydarzenia na naszym wydziale cieszą się zawsze tak dużym zainteresowaniem!