Data publikacji w serwisie:

Laureaci konkursu START 2021


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021.

Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, wybranych z grona 1034 kandydatów. Wśród nich jest czworo laureatów z naszego Wydziału: dr Grzegorz Markiewicz, dr Kornel Roztocki i dr Anna Walczak z grupy prof. Artura R. Stefankiewicza oraz dr Łukasz Wolski z Zakładu Katalizy Heterogenicznej.

Serdecznie gratulujemy!