Data publikacji w serwisie:

Konkurs na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych rozstrzygnięty

Z radością informujemy, że w II edycji konkursu na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych wyłoniono następujących laureatów z naszego Wydziału (kolejność alfabetyczna wg nazwy projektu):

prof. dr hab. Artur Stefankiewicz - Wydział Chemiiprof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski - CNBM
2-wymiarowe matryce jonów ferromagnetycznych wytwarzane z kompleksów metalosupramolekularnych poprzez zastosowanie powierzchniowej reakcji Ullmanna

dr Agata Wawrzyńczak - Wydział Chemiiprof. dr hab. Izabela Nowak - Wydział Chemiidr Monika Jażdżewska - Wydział Fizykiprof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak - Wydział Fizyki
Badanie korelacji pomiędzy aktywnością katalityczną krzemionek nanoporowatych o zróżnicowanej symetrii porów a fizykochemią ich powierzchni

prof. UAM dr hab. Anna Dembska - Wydział Chemiimgr Patrycja Filipczuk - Wydział Chemiiprof. dr hab. Maciej Kozak - Wydział Fizykidr Zuzanna Pietralik-Molińska - Wydział Fizyki
Charakterystyka nanoklasterów srebra utworzonych na dwufunkcyjnej matrycy DNA przy użyciu technik AFM, SAXS i CD

dr Bartosz Naskręcki - Wydział Matematyki i Informatykiinż. Jakub Malinowski - Wydział Matematyki i Informatykiprof. dr hab. Mariusz Jaskólski - Wydział Chemiidr hab. Zbigniew Dauter - Center for Cancer Research,National Cancer Institute, Frederick, MD, USA
Funkcje wzrostu i techniki głębokiego uczenia maszynowego w zastosowaniu do sieci krystalicznych

prof. UAM dr hab. Mariusz Pietrowski - Wydział Chemiidr Grzegorz Nowaczyk - CNBMdr Łukasz Wolski - Wydział Chemiiprof. UAM dr hab. Michał Zieliński - Wydział Chemii
Mechanizm tworzenia i aktywność fotokatalityczna hybrydowych materiałów 2D/3D zawierających nanorurki węglowe syntezowanych in-situ z grafitopodobnego azotku węgla

prof. dr hab. Bogusława Łęska - Wydział Chemiidr Wojciech Giera - Wydział Fizyki
Monitoring skażenia wód śródlądowych metalami ciężkimi metodą spektroskopii fluorescencyjnej mikroglonów IN VIVO: badania pilotażowe

prof. UAM dr hab. Magdalena Rapp - Wydział Chemiiprof. UAM dr hab. Mikołaj Pochylski - Wydział Fizyki
Opracowanie narzędzi opartych na sondach fluorescencyjnych oraz spektroskopii Brillouina do badania reakcji komórek roślinnych na stres solny

prof. dr hab. Marceli Koralewski - Wydział Fizykiprof. UAM dr hab. Dorota Prukała - Wydział Chemii
Plazmonowe wzmocnienie efektów magnetooptycznych nanokompozytów typu MIL@AuNPs i ich potencjalne zastosowanie w optoelektronice 

prof. dr hab. Robert Pietrzak - Wydział Chemiiprof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak - Wydział Fizyki
Potencjalne zastosowanie w ochornie środowiska adsorbentów węglowych otrzymanych z biomasy 

dr Mikołaj Baranowski - Wydział Fizykiprof. UAM dr hab. Wiesław Prukała - Wydział Chemii
Synteza wybranych, nieliteraturowych hydroksy-, hydroksyetylo- podstawionych pochodnych 4,4',4''-metanotriyltris(2,3,5,6-tetrachlorobenzamidu) oraz ich rodników do zastosowań w obrazowaniu EPR

Gratulujemy!