Data publikacji w serwisie:

Konkurs Miasta Poznania na najlepsze prace doktorskie i magisterskie - nabór wniosków

Rozpoczęła się XX edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2022-2023 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada br. Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów prac lub przez Rektora danej uczelni.

Zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich Kapituła Nagrody przyzna po trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.

Szczegóły na stronie https://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-za-prace-magisterskie-i-doktorskie