Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa SOLARIS UJ - jak korzystać z synchrotronowych źródeł światła do badań naukowych

Promieniowanie synchrotronowe i kriomikroskopia w badaniach - konferencja

Centrum SOLARIS organizuje coroczną konferencję umożliwiającą wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego i kriomikroskopii. Tegoroczne spotkanie pn. „SOLARIS Update Meeting” odbędzie się online w dnia 21 i 22 czerwca. Rejestracja ruszyła!

Konferencja „Joint Meeting of Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS Centre Users” umożliwi wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz niewątpliwie pomoże w zapewnieniu najwyższego światowego poziomu badaniom naukowym prowadzonym na synchrotronie w Krakowie. Spotkanie jest kontynuacją konferencji pn. „Joint Meeting of Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS Centre Users”, która odbywa cię co dwa lata w formule on site. W tym roku, Centrum po raz pierwszy inauguruje formułę „SOLARIS Update Meeting”, jako wydarzenia online, mającego uzupełnić dwuletnią przerwę.

Konferencja będzie doskonałym forum popularyzacji polskiej nauki i propagowania wiedzy na temat promieniowania synchrotronowego i możliwości badawczych związanych z jego wykorzystaniem. Tematyka konferencji będzie obejmować praktycznie wszystkie dziedziny nauk ścisłych, od fizyki, przez biologię, chemię, geologię oraz inżynierię środowiska.

W programie przewidziano szereg wykładów przeglądowych, podsumowujących aktualny stan osiągnięć naukowych, technologicznych oraz prezentujących trendy rozwojowe z zakresu badań wykorzystujących synchrotron SOLARIS. Dydaktyczny aspekt konferencji jest szczególnie ważny dla młodych naukowców, studentów studiów magisterskich czy słuchaczy studiów doktoranckich, stanowiących bezpośrednie zaplecze naukowo-badawcze przyszłego grona użytkowników SOLARIS. Równie istotna jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy bardziej zaawansowanymi użytkownikami promieniowania synchrotronowego i możliwość podzielenia się tymi doświadczeniami z gronem młodych naukowców.

Gościem specjalnym będzie znany popularyzator nauki, Tomasz Rożek, który przedstawi wykład na temat Sztucznej Inteligencji (AI) w nauce.

Rejestracja i program konferencji dostępne są na stronie wydarzenia: https://indico.solaris.edu.pl/e/updatemeeting