Data publikacji w serwisie:

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wydziale Chemii

Szanowni Państwo,

W imieniu władz dziekańskich serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku studiów I stopnia na wydziałową inaugurację roku akademickiego 2022/2023. Inauguracja odbędzie się w dniu 4 października o godzinie 13.00 w auli Wydziału Chemii (s.2.64) (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań).
Udział w uroczystej inauguracji połączony jest z obowiązkowym spotkaniem studentów z tutorami, w trakcie którego nastąpi odbiór legitymacji, dostarczenie zaświadczeń lekarskich oraz uzupełnienie dokumentacji pozwalającej na pełen udział w zajęciach.

Plan inauguracji:

 • Powitanie
 • Słowo Dziekana Wydziału
 • Prezentacja Wydziału
 • Prezentacja NKCh
 • Prezentacja RSSCh
 • Wręczenie nagród: Longo Sed Proximus Intervallo, Stypendia Ministra, wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2021/2022
 • Immatrykulacja
 • Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Tomasz Grzyb
 • Oficjalne zakończenie
 • Informacje na temat studium wychowania fizycznego
 • Informacje na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 • Informacje na temat lektoratu
 • Informacje na temat biblioteki
 • Informacje na temat systemu USOS
 • Spotkanie z tutorami

Jednocześnie informujemy, że inauguracja ogólnouniwersytecka odbędzie się dnia 3 października o godz. 10:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1 (szczegóły wydarzenia), a uniwersytecki Dzień Studenta Pierwszego Roku tego samego dnia, również w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1, o godz. 15:00 (szczegóły).