Data publikacji w serwisie:

I Sympozjum Naukowe Zakładu Ziem Rzadkich UAM „Materiały i Spektroskopia 2022”

14 stycznia br. na Wydziale Chemii UAM odbyło się I Sympozjum Naukowe Zakładu Ziem Rzadkich UAM „Materiały i Spektroskopia 2022”. Sympozjum zorganizowano dla uczczenia wieloletniej działalności naukowej i dydaktycznej prof. dr hab Stefana Lisa. W sympozjum wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujących ośrodki naukowe z Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Łodzi, Torunia, Wrocławia i Warszawy, liczne grono pracowników Wydziału Chemii UAM a także goście z zagranicy i liczni przyjaciele Jubilata. Sporą grupę gości stanowili również wychowankowie prof. Lisa, Jego magistranci i doktoranci.

Sympozjum otworzył i przekazał podziękowania za lata owocnej pracy na rzecz Wydziału Chemii, w imieniu własnym i władz dziekańskich, Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Maciej Kubicki. List gratulacyjny, a w nim wyrazy uznania za osiągnięcia naukowe a także za działalność na rzecz kształcenia studentów, od Rektora UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej przekazał Profesorowi Prorektor UAM prof. dr hab. Tadeusz Wallas. Odczytane przez Prorektora podanie o pracę mgr Lisa, złożone do władz UAM w roku 1979, wywołało szczery uśmiech na twarzach uczestników sympozjum. Za 12 lat pracy w Prezydium Zarządu Głównego PTChem podziękowała Prezes Zarządu prof. dr hab. Izabela Nowak. Aplauz sali wywołał natomiast prof. dr hab. Stanisław Puppel odczytując napisaną przez siebie „Odę do Stefana”. W imieniu współpracowników z Zakładu Ziem Rzadkich serdeczne życzenia, kwiaty i drobne upominki przekazali Szanownemu Jubilatowi dr Agata Szczeszak i prof. UAM dr hab. Tomasz Grzyb, kierownik Zakładu Ziem Rzadkich. Zebranym zaprezentowano także wideo-życzenia złożone przez współpracowników i osoby z rożnych zakątków świata (Brazylia, Japonia, Niemcy, USA), których drogi życiowe zbiegły się w jakimś momencie z Zakładem Ziem Rzadkich i osobą prof. Lisa.

W części naukowej sympozjum znamienici naukowcy wygłosili 12 wykładów dotyczących wielu zagadnień - od wielofunkcyjnych nanomateriałów, przez luminescencję układów domieszkowanych jonami lantanowców, po właściwości kompleksów jonów d- i f-elektronowych, fotochemię, produkcję wodoru czy otrzymywanie modyfikowanych włókien celulozowych. Sympozjum, ze względu na charakter, jak i osobowości uczestniczących w nim osób, przebiegło w wyjątkowej, przyjaznej atmosferze. Dla wielu uczestników była to pierwsza, od ponad dwóch lat, okazja do spotkania się w tradycyjnej formie. Organizatorzy na koniec obrad zadeklarowali chęć organizacji kolejnej edycji sympozjum za trzy lata.


tekst: Prof. UAM dr hab. Tomasz Grzyb