Data publikacji w serwisie:

Gaudeamus igitur! - Absolutorium 2024

19 maja w Auli UAM odbyły się uroczystości absolutoryjne dla absolwentów i przyszłych absolwentów studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii UAM.

W trakcie ceremonii wyróżniono studentów, którzy  uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Władze Wydziału nagrodziły również osoby aktywnie zaangażowane w działalność Samorządu Studenckiego i Naukowego Koła Chemików, doceniając ich pracę na rzecz społeczności studentów i popularyzacji nauki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim obecnym i przyszłym Absolwentkom i Absolwentom roku 2024 - jesteśmy z Was dumni!

Gaudeamus igitur!

Foto: Michał Kalet