Data publikacji w serwisie:

Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu

W dniach 26-28.09.2021 r. odbyło się Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu. Podczas pierwszego dnia konferencji miał miejsce panel dyskusyjny, w którym uczestniczyła prof. dr hab. Izabela Nowak z Wydziału Chemii UAM, pełniąca także funkcję Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W ramach tego bloku starano się odpowiedzieć na pytania jakie jest miejsce chemii w upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia. Dyskutowano także na temat kształcenia na wszystkich poziomach, także w ramach kursów zawodowych i podyplomowych. Ważnym tematem były także zagadnienia związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu. W panelu dyskusyjnym wzięli także udział profesorowie: Bogusław Buszewski (wiceprzewodniczący RDN), Janusz Jurczak (przewodniczący Komitetu Chemii PAN) , Barbara Gawdzik (prorektor UJK), Henryk Górecki (przewodniczący Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej), Ryszard Górecki (b. Rektor UWM) i Wojciech Maksymowicz (b. Minister Zdrowia).