Data publikacji w serwisie:

Finałowy etap XXVII edycji Konkursu Chemicznego

W sobotę 4 marca na naszym Wydziale odbył się finałowy etap XXVII edycji Konkursu Chemicznego UAM dla Uczniów Szkół Średnich. Wzięło w nim udział piętnaścioro młodych chemików z całej Polski: Poznania, Gdańska, Warszawy, Torunia, Gdyni, Rybnika i Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie z tradycją, finał miał charakter eksperymentalny. Każdy z uczestników otrzymał butelkę z roztworem organicznego kwasu jednoprotonowego, którego stężenie zawierało się w przedziale 0,1-0,2 mol/dm3. Zadanie polegało na wyznaczeniu jego stężenia i wartości pKa. W podlegających ocenie raportach należało zawrzeć nie tylko otrzymane wyniki, ale również  dokładny opis przeprowadzonej procedury wraz ze wszystkimi obliczeniami, wyniki pomiarów oraz zamieścić analizę, jakie czynniki mogą wpływać na wiarygodność wyniku i jak można wyeliminować te efekty. Na wykonanie zadania Finaliści mieli 180 minut. Arkusz z zadaniami dostępny w zakładce Konkursu Chemicznego.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki!