Data publikacji w serwisie:

Dydaktyka na wydziale w dniach 20.12-09.01

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 154/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 roku

na Wydziale Chemii UAM w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne takie jak wykłady, seminaria, ćwiczenia rachunkowe realizowane będą w formie zdalnej
Wszystkie zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w formie kontaktowej na terenie wydziału.

Plan zajęć na naszym Wydziale już w październiku został przygotowany w taki sposób aby przeniesienie części zajęć w formę zdalną mogło odbyć się płynnie. Plany zamieszczone na naszej stronie są aktualne.
https://chemia.amu.edu.pl/dla-studenta/plany-zajec

Z poważaniem

Renata Jastrząb
Prodziekan ds studenckich