Data publikacji w serwisie:

Druga edycja konkursu na granty międzywydziałowe

Szanowni Państwo,

Pan Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarka UAM prof. dr hab. Michał Banaszak po raz drugi zaprasza do zgłaszania międzywydziałowych projektów badawczych w Szkole Nauk Ścisłych UAM (dla Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Centrum Zaawansowanych Technologii i Centrum NanoBioMedycznego), które są interesujące i innowacyjne, lecz mają niewielką szansę na dofinansowanie w NCN.

Celem tej inicjatywy jest wsparcie badań interdyscyplinarnych wewnątrz naszej Szkoły oraz rozszerzanie współpracy między naszymi Wydziałami, a także CNBM i CZT.

Zgłoszone wnioski będą oceniane biorąc pod uwagę trzy kategorie: innowacyjność, interdyscyplinarność i wartość naukową.

Zgłoszenie powinno zawierać opis projektu oraz kosztorys wraz z uzasadnieniem finansowym wydatków.

Opis projektu wraz z budżetem do 20 tys. zł powinien zmieścić się na jednej kartce A4.

Ogółem kwota przeznaczona na drugą edycję międzywydziałowych projektów badawczych to 200 000 zł. W przypadku centrów UAM (tzn. CZT oraz CNBM) 50% kwoty potrzebnej do prowadzenia projektu finansuje samo centrum, a drugie 50% kwoty zostanie dofinansowane z budżetu SNŚ.

Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej dwie osoby, z co najmniej dwóch wydziałów SNŚ.

Projekty proszę zgłaszać drogą e-mailową do Sekretariatu naszej Szkoły na adres e-mailowy olak@amu.edu.pl do 31 października br. (w temacie e-maila proszę wpisać PROJEKT SNŚ).

Harmonogram konkursu:

- do 31 października 2022 r. zgłaszanie projektów
- do 20 listopada 2022 r. ocena wniosków przez recenzentów
- 6 grudnia 2022 r. uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów laureatom