Data publikacji w serwisie:

"Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce" - seminarium

Czterech Profesorów z naszego Uniwersytetu zostało docenionych w konkursie organizowanym przez Fundację UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Jego celem było wyróżnienie tych naukowców, którzy zwracają szczególną uwagę na aplikacyjny charakter swoich badań. Wśród Laureatów znalazł się Naukowiec z naszego Wydziału - Prof. dr hab. Robert Pietrzak. Jesienią bieżącego roku planowana jest druga edycja konkursu.

Zapraszamy do obejrzenia webinarium, w którym laureaci konkursu odpowiadają m.in. na następujące pytania: Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu własnego potencjału naukowego? Co motywuje naukowców do komercjalizacji wyników badań?

Jakiego wsparcia z zewnątrz potrzebują naukowcy? Jak skutecznie popularyzować swój dorobek naukowy? Laureaci podjęli również debatę na tematy związane z niszami rynkowymi w branży IT, chemią i jej wpływie na ochronę środowiska, budowie smart city, a także porozmawiali o różnicach między innowacjami społecznymi a innowacjami technologicznymi.

Internetowe seminarium jest dostępne tutaj

Seminarium – podobnie jak i sam konkurs – poświęcone było kwestiom związanym z komercjalizacją nauki. Należy podkreślić, że użyteczność praktyki naukowej widoczna jest w wielu obszarach, również takich, które na pierwszy rzut oka mogą mieć niewiele wspólnego z tzw. realną gospodarką.

Pierwsza edycja konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” została zainicjowana w 2019 roku, czyli w Jubileuszowym Roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Laureaci konkursu to naukowcy UAM, którzy w latach 2009-2019 włożyli realny wkład w życie miasta i regionu, tym samym wpływając na jego rozwój naukowy, kulturalny, społeczny oraz gospodarczy. Zdobywcy otrzymali nagrody pieniężne o łącznej sumie 100 000 złotych.

W 2019 roku kapituła konkursowa wyłoniła 4 laureatów:

  • Prof. UAM dr hab. Krzysztofa Dyczkowskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM – eksperta w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego.
  • Prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM – badacza zajmującego się strategiami dużych miast, a także twórcę zespołu odpowiedzialnego za stworzenie podstaw metropolii poznańskiej i jej strategii.
  • Prof. dr hab. Roberta Pietrzaka z Wydziału Chemii UAM – badacza związanego z tematyką otrzymywania absorbentów węglowych oraz modyfikowanych membran polimerowych, które mogą być stosowane w ochronie środowiska.
  • Prof. UAM dr hab. Jacka Łukasza Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM – trenera w obszarze komunikowania oraz eksperta edukacji medialnej, a także koordynatora kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu ryzykownych zachowań młodzieży.

- My jako uczelnia, bardzo cenimy sobie współpracę z Fundacją UAM i rolę w komercjalizacji. Fundacja wyznaczyła ścieżki, którymi być może będziemy podążać. […] Bardzo się cieszę, że na tym spotkaniu są Profesorowie Uniwersytetu, których znam i cenię.– oznajmił prof. dr hab. Michał Banaszak, Prorektor ds. Cyfryzacji i Współpracy z Gospodarką. Pan Rektor podkreślił także, że dzięki współpracy Uniwersytetu z Fundacją UAM, naukowcy z różnym stażem mogą korzystać z rozmaitych szkoleń czy też audytów. Ponadto, do ich dyspozycji pozostają m.in. odpowiednio przygotowane centra badawcze, inkubator, a nawet biuro organizacji konferencji.

- Zbyt często myślimy o praktyce, jako praktyce stricte gospodarczej. A w końcu są inne rodzaje praktyki – takie jak praktyka społeczna, czy jakiekolwiek inne. Chcemy pokazać, że doskonałość w nauce może się przekładać na użyteczność zarówno w praktyce nauk ścisłych i przyrodniczych, ale również nauk humanistycznych i społecznych – powiedział dr hab. Jacek Guliński, prezes Fundacji UAM oraz dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wybitne osiągnięcia poznańskich naukowców, skłoniły przedstawicieli Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM do kontynuacji konkursu. Jesienią nagrodzeni zostaną naukowcy Uniwersytetu, którzy swoją pracą potrafią pokazać, że są dobrym przykładem relacji: dobry uczony i człowiek, który realizuje zadania we współpracy lub na rzecz Uniwersytetu, a przy tym – dla dobra gospodarki i społeczeństwa, które nas otacza. Gala odbędzie się w październiku, a laureaci otrzymają dwie nagrody o łącznej sumie 50 tysięcy złotych.