Data publikacji w serwisie:

Delegacja Wydziału Chemii na Uniwersytecie w Malezji

Na imienne zaproszenie dyrektora PUTRA International Centre (i-PUTRA) pani Idy Suhaila Md Tahir, w dniach 18-24 maja 2023 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk Biomolekularnych (Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences) Uniwersytetu Putra Malaysia (UPM) gościła delegacja Wydziału Chemii UAM - prof. dr hab. Izabela  Nowak oraz prof. dr hab. Bogusława Łęska.

W trakcie spotkań ze społecznością Wydziału Biotechnologii UPM odbyły się rozmowy z prodziekanem prof. dr. Rozfarizan Mohamad oraz z kierownictwem Zakładu Biochemii prof. dr Syahidą Ahmad, prof. dr Muta Zaharia oraz prof. dr. Termizi Yosufem na temat szeroko pojętej współpracy, głównie w projektach międzynarodowych. Prof. B. Łęska oraz prof. I. Nowak zaprezentowały wyniki swoich prac, m.in. prowadzonych w ramach projektów LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems” oraz „Zaawansowane biokompozyty dla Gospodarki jutra BIO-GNET” realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (POIR.04.04.00-00-1792/18-00). W rozmowach uczestniczyła również prof. Akmaral Issayeva z South Kazakhstan State University w Shymkencie, od kilku lat współpracująca z naszym Wydziałem.