Data publikacji w serwisie:

Certyfikaty Jakości Kształcenia Chemistry Eurobachelor® i Chemistry Euromaster® dla Wydziału!

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że na posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej PTChem Chemicus w dniu 8 marca 2023 r. podjęta została decyzja o przyznaniu następujących certyfikatów jakości kształcenia dla programów kształcenia prowadzonych przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

  • Chemistry Eurobachelor®  dla programu studiów I stopnia na kierunku Chemia
  • Chemistry Euromaster®  dla programu studiów II stopnia na kierunku Chemia.

Akredytacje przyznane zostały na pięć lat, dotyczą okresu od
1 października 2022 r. do 30 września 2027 r.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Władzom oraz Pracownikom Wydziału za działania na rzecz utrzymania wysokich standardów edukacyjnych oraz podnoszenia jakości kształcenia w zakresie nauk chemicznych.