Data publikacji w serwisie:

BEST Student GRANT

Ruszyła kolejna edycja konkursu BESTStudentGRANT UAM organizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 19. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

Konkurs grantowy ma zachęcać studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.

Także i tym razem do zdobycia są granty w wysokości do 5 000 zł. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

Więcej o konkursie i o tym jak aplikować na stronie https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/best-student-grant