Data publikacji w serwisie:

Badania dostępności UAM

Szanowni Państwo,

Zespół Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do wypełnienia anonimowej ankiety. Wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie wdrożonych w budynkach UAM rozwiązań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej uczelni.

W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Wszystkie odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantowana jest ochrona danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO. 

Link do ankiety: https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=791641&lang=pl

Badanie realizowane w ramach projektu:

„UCZELNIA OTWARTA DLA WSZYSTKICH UCZELNIĄ NA MIARĘ XXI WIEKU” NR POWR.03.05.00-00-A095/19, PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER) W RAMACH PROJEKTU: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU".