Data publikacji w serwisie:

44th International Conference on Coordination Chemistry

W ubiegłym tygodniu we włoskim Rimini odbyła się 44th International Conference on Coordination Chemistry. Wśród Naukowców z całego świata nie zabrakło przedstawicieli naszego Wydziału. Wykład specjalny na zaproszenie organizatorów zatytułowany „Supramolecular Assemblies from Molecular Components to functional nanostructures” wygłosił Prof. Artur Stefankiewicz.

Komunikaty wygłosili Prof. Violetta Patroniak, Prof. Grzegorz Hreczycho, Prof. Piotr Pawluć, dr Krzysztof Kuciński, dr Kornel Roztocki i dr Michał Zabiszak, a wyniki swoich badań w postaci posterów zaprezentowali dr Wojciech Drożdż, mgr Miroslava Čonková, mgr Justyna Frymark, mgr Malwina Gabryel-Skrodzka, mgr Gracjan Kurpik, mgr Maciej Skrodzki oraz mgr Klaudia Stachowiak.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych wystąpień, ciekawych wyników a Organizatorom świetnego przygotowania tak dużego wydarzenia!