Data publikacji w serwisie:

13. edycja badania jakości kształcenia - Liczymy ankiety!

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki do udziału w 13. edycji badania jakości kształcenia, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie do 17 lipca 2022 r.

Dla wyrównania szans wydziały walczą ze sobą w podziale na cztery grupy. Do wygrania 3000zł, które wykorzystane zostaną na udoskonalenie wspólnej przestrzeni studencko-wykładowczej na zwycięskich w danej grupie wydziałach!

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.

Raporty z poprzednich edycji badania znajdują się na stronie jakosc.amu.edu.pl.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Wyniki można śledzić na bieżąco na stronie https://brjk.wmi.amu.edu.pl/pub

Do dzieła!