Klasy akademickie

Projekt klas akademickich funkcjonuje od 2005 r. Każdego roku w semestrze zimowym i letnim młodzież pracuje pod opieką swoich nauczycieli i pracowników Wydziału nad zgłoszonymi projektami. Uczniowie klas akademickich uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach tematycznych obejmujących wykłady, konwersatoria i ćwiczenia.

Finansowanie współpracy

Współpraca Wydziału Chemii UAM ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi Poznania oraz Województwa Wielkopolskiego w zakresie upowszechniania wiedzy chemicznej została wyróżniona przez Fundację UAM przyznaniem grantu Fund_Akcja 2022 i 2023 Dzięki pomocy Fundacji UAM możliwy był zakup odczynników chemicznych, kitli ochronnych oraz okularów. Ponadto wsparcie Fundacji pozwoliło na przeprowadzenie pokazów eksperymentów chemicznych i przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych w niektórych szkołach.

Osoba do kontaktu

Prof. UAM dr hab.

Waldemar Nowicki