Data publikacji w serwisie:

Spotkanie ws. wyboru specjalności

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 24 maja odbędą się spotkania dla studentów pierwszego roku, których celem jest przekazanie informacji dotyczących wyboru specjalności.

Spotkania odbędą się na MSTeams

Grupy A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14

poniedziałek 24 maja godzina 10.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYyMzEwNTctM2UxMi00M2IxLWFmNjEtZmVlNmU2YmM1MzM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22709f79aa-7d8a-499e-abc4-c8f9b22688e3%22%7d

Grupy A01, A02, A03, A04, A05, A06

poniedziałek 24 maja godzina 16.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk3ZjlmNmUtN2EwZC00OTM5LWFkMjMtMDU4OGIyZjYxZWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22709f79aa-7d8a-499e-abc4-c8f9b22688e3%22%7d