Data publikacji w serwisie:

Spotkanie online „Wirtualne i hybrydowe staże zawodowe – dobre praktyki i wyzwania”

3 lutego 2022 r. w godz. 12-14 odbędzie się spotkanie online, w trakcie którego omawiane będą najlepsze praktyki opracowane przez zespół zaangażowany w Projekt EPIDI, związane ze stażami w formie zdalnej bądź hybrydowej.

EPIDI - European partnership for innovation in distant internships to projekt, który zajmuje się kwestią zdalnych staży i praktyk – realizowanych w trybie on-line. W jego realizację zaangażowane są: Uniwersytetu w Strasburgu, Instytutu Technologii w Karlsruhe oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W styczniu i lutym konsorcjum EPIDI zaprasza do udziału w spotkaniach online EPIDI’S ONLINE MULTIPLIER EVENTS, których celem będzie omówienie najlepszych praktyk w obszarze wirtualnych staży – z perspektywy studentów, opiekunów praktyk po stronie pracodawców oraz pracowników naukowych i administracyjnych uczelni.

Dowiedz się więcej i weź udział w spotkaniu!