Data publikacji w serwisie:

Sesja posterowa dla magistrantów 2022

Szanowni Państwo,

po okresie ograniczonej działalności dydaktycznej pragniemy wrócić do tradycji wydziałowych prezentacji wyników prac magisterskich zrealizowanych w danym roku akademickim. W bieżącym roku akademickim prezentacje zostaną przedstawione w ramach, przeniesionej z listopada, konferencji V Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Sympozjum, które zaplanowane jest w terminie 10 czerwca br (piątek) jest obowiązkowe dla wszystkich dyplomantów, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą bronić prac magisterskich. W ramach konferencji można zgłosić prezentację posterową lub krótką prezentację w formie komunikatu (10 minut).

Uprzejmie proszę wszystkich promotorów prac magisterskich o uzupełnienie do dnia 9 maja br tabeli zgłoszeniowej na podstawie, której zostanie przygotowany program sympozjum. Formularz automatycznie przestanie działać 10 maja.

https://forms.office.com/r/PBKLHZiNTW

Z poważaniem,
Renata Jastrząb
prodziekan ds studenckich