Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja na przedmioty w ramach Projektu EPICUR

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Rektora prof. UAM dr. hab. Rafała Witkowskiego zachęcamy do zapoznania się z informacją o rekrutacji na przedmioty w ramach Projektu EPICUR wraz z krótkim poradnikiem.

https://epicur.amu.edu.pl/2022/11/28/otwarta-rekrutacja-na-semestr-wiosenny-2022-2023/

https://learn.epicur.education/goto_epicur_file_1403_download.html

oraz

https://epicur.amu.edu.pl/oferta-dla-studentow/

Rekrutacja jest już otwarta i kończy się 16 grudnia o godzinie 12.

Uniwersytet Europejski EPICUR otwiera rekrutację na zajęcia na semestr wiosenny już 28 listopada 2022 r. W kolejnym semestrze oferujemy aż 18 kursów w ramach ścieżki Liberal Arts and Sciences. W skład EPICURa wchodzi dziewięć uniwersytetów reprezentujących różne zakątki Europy.

Kursy Europejskie w ramach Liberal Arts and Sciences* które tworzą kompatybilny i przyszłościowy układ przedmiotów w zakresie interdyscyplinarnym. Motywem przewodnim są tożsamości europejskie jak i zrównoważony rozwój.