Data publikacji w serwisie:

Program Reaxys Advisors

Reaxys to jedna z największych globalnie działających baz danych chemicznych obejmująca doświadczenie i wiedzę z blisko 200 lat chemii. Jest wyjątkowa wśród rozwiązań badawczych w dziedzinie nauk chemicznych – udostępnia informacje o ponad 148 mln substancji oraz 54 mln reakcji chemicznych wraz z informacjami o źródłach i autorach. Zasoby Reaxys opierają się na ponad 61 mln publikacji naukowych i książek, jak również na ponad 1,5 mln patentów. W bazie znajdują się także informacje o dostępności rynkowej substancji chemicznych oraz ich zastosowaniach.

Wydawnictwo Elsevier ma na celu upowszechnianie źródeł naukowych na każdej uczelni prenumerującej bazę Reaxys, przez działalność przeszkolonych doradców: chemików znających w praktyce obsługę i zasoby wiedzy w bazie Reaxys lub chętnych studentów i doktorantów do poznania tych zasobów w ramach szkoleń.

Międzynarodowa społeczność doradców Reaxys Advisors skupia naukowców, chemików z wielu krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Program Reaxys Advisors ma na celu pomoc naukowcom w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych w dotarciu do informacji poprzez bardziej efektywne wykorzystanie bazy Reaxys. Przeszkoleni doradcy organizują dyskusje, warsztaty i inne inicjatywy szkoleniowe, których celem jest edukowanie młodych ludzi i doradztwo, jak wykorzystywać potencjał badawczo-naukowy Reaxys.

Kontakt w sprawie zajęć i dodatkowych informacji dotyczących bazy Reaxys:
dr Agnieszka Grajewska agako@amu.edu.pl
mgr Dawid Zieliński dawid.zielinski@amu.edu.pl