Data publikacji w serwisie:

Praktyki studenckie w EKO-ZEC

REKRUTACJA NA PRAKTYKI DLA STUDENTÓW

Spółka EKO-ZEC oferuje kompleksowe zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera, produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów. Jesteśmy jednym
z czołowych w Polsce dostawców tych materiałów dla producentów betonów towarowych
i drogowych, prefabrykatów betonowych (kostki brukowej, pustaków), cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych (cegły) itp. Jesteśmy spółką w Grupie VEOLIA.

GRUPA DOCELOWA: Studenci ostatnich semestrów studiów stacjonarnych II stopnia, kierunki związane z ochroną środowiska, chemią, inżynierią itp.

CEL PROJEKTU:Podniesienie kompetencji i zdobycie doświadczenia praktycznego studentów w zakresie ochrony środowiska, co zwiększy ich szanse na rynku pracy po zakończeniu studiów

MIEJSCE STAŻU: ul. Energetyczna 7A w Poznaniu

OFERTA: Miesięczne praktyki w Dziale Ochrony Środowiska w okresie lipiec, sierpień lub wrzesień obejmują m.in.:

- poznanie systemów zarządzania obowiązujących w Spółce, w tym Zakładowej Kontroli Produkcji;

- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami w obszarze podstawowej działalności spółki (węzeł betoniarski, kruszarnia, utrzymanie ruchu) oraz prowadzonych prac budowlanych;

- realizacja działań edukacyjnych w zakresie promowania kultury organizacyjnej zorientowanej na ochronę środowiska;

WYMAGANE DOKUMENTY: Prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „PRAKTYKI” na adres e-mail: sekretariat@eko-zec.com.pl wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).