Data publikacji w serwisie:

Pani Katarzyna Żymańczyk laureatką Programu BioLAB 2022-23!

Laureatką prestiżowego konkursu Fulbright, w ramach którego zrealizowany zostanie roczny staż na University of Virginia została studentka naszego wydziału, Pani Katarzyna Żymańczyk. W grupie badawczej  Profesora Jochena Zimmera, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z biologią strukturalną, Pani Katarzyna podejmie badania związane z pozyskiwaniem i właściwościami syntazy chityny – enzymu odpowiedzialnym za biosyntezę chityny. Laureatka jest studentką drugiego roku studiów drugiego stopnia Analityki Żywności, a swoją pracę magisterską realizuje w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych pod kierunkiem Prof. UAM dr hab. Justyny Walkowiak-Kulikowskiej.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!

Program BioLAB przeznaczony jest dla studentów i studentek studiów magisterskich i doktoranckich kierunków biologiczno-chemicznych oraz medycznych. Podczas stażu studenci dołączają do zespołów badawczych prowadzących projekty z takich dziedzin jak neurologia, krystalografia, wirusologia czy genetyka molekularna. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.” Stypendyści i stypendystki programu BioLAB biorą też aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę.