Data publikacji w serwisie:

Nagroda i wyróżnienia za prace magisterskie wykonane na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że Rada Programowa Wydziału Chemii przyznała nagrodę i dwa wyróżnienia za pracę magisterską wykonaną na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2019/2020.

Laureatami zostali:

  • mgr Adrian Walkowiak za pracę: „Katalizatory złotowe bazujące na zeolitach Beta, Nb/Beta i Ce/Beta – wpływ metod preparatyki na właściwości powierzchni” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Ziółek - (nagroda)
  • mgr Daria Brykczyńska za pracę: „Synteza, charakterystyka i właściwości nowych związków kompleksowych Cu(II)” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Violetty Patroniak - (wyróżnienie)
  • mgr Dariusz Lewandowski za pracę: „Synteza funkcjonalizowanych POSS silanoli na drodze dehydrogenującego sprzęgania w obecności tris(pentafluorofenylo)boranu” wykonaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Grzegorza Hreczycho - (wyróżnienie)

Serdecznie gratulujemy!