Data publikacji w serwisie:

Laureaci stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021

362 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 890 wniosków w tej sprawie.

Wśród laureatów znalazło się sześcioro studentów z Wydziału Chemii UAM w Poznaniu:

  • Radosław Banasz,
  • Klaudia Chuchracka,
  • Paulina Ratajczyk,
  • Sergiusz Napierała,
  • Jakub Robaszkiewicz,
  • Michał Sulik.

Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys.zł.