Data publikacji w serwisie:

Konkurs projakościowy dla studentów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o rozpisaniu kolejnego konkursu projakościowego prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia, którego celem jest zwiększenie możliwości nabywania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inicjatyw służących wdrożeniu rozwiązań zwiększających możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

2. Beneficjentami konkursu są studentki i studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na UAM.

3. Jednostka organizacyjna może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów przygotowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami.

4. Nagrody w konkursie, w łącznej kwocie 100 000 PLN, przewidziane są na dofinansowanie wdrożenia maksymalnie dziesięciu najlepszych projektów.

5. Projekty dofinansowane są w ramach programu pn. „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr POWR.03.05.00-00-Z303/18.

6. Dokumentacja projektowa musi być przygotowana zgodnie z załączonym regulaminem.

7. Wnioski powinny być przesłane przez prorektorów kierujących szkołami dziedzinowymi (w przypadku wniosków składanych wspólnie przez wydziały wchodzące w skład danej szkoły dziedzinowej) lub dziekanów czy dyrektorów filii (w przypadku wniosków samodzielnych) w formie elektronicznej na adres: jakosc@amu.edu.pl do dnia 23 kwietnia 2021 r.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 maja 2021 r.

9. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do dr Agnieszki Kamisznikow, tel. 61 829 24 23 lub na adres kamisz@amu.edu.pl

Cały list Pani Rektor Wójcik oraz regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są w załącznikach.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
konkurs-projakosciowy.pdf 25.03.2021 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF konkurs-projakosciowy.pdf(270.4 KB)
Regulamin-konkursu-projakosciowego.pdf 25.03.2021 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Regulamin-konkursu-projakosciowego.pdf(115.8 KB)
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu.docx 25.03.2021 Malwina Gabryel
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu.docx(78.2 KB)
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu.docx 25.03.2021 Malwina Gabryel
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu.docx(83.7 KB)