Data publikacji w serwisie:

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza V edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorów, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

1) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
2) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
3) otrzymywanie i właściwości stopów do łożysk ślizgowych,
4) badania struktury metali i stopów,
5) odkształcenie sprężyste i/lub plastyczne metali i stopów,
6) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
7) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

1) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), która została obroniona po dniu 29.02.2020 r. - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
2) za najlepszą pracę doktorską, która została obroniona po dniu 29.02.2020 r. - wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
3) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

3. Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
1) dziekani wydziałów lub rektorzy szkół wyższych,
2) dyrektorzy instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
3) członkowie Kapituły,
4) laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2022 roku. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej (w postaci plików PDF) na adres konkurs.czochralski@pw.edu.pl lub w wersji papierowej na adres: Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106) pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela pani Anna Kmieć, sekretarz ds. organizacyjnych: tel.: 22-234-58-73; e-mail: anna.kmiec@pw.edu.pl

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zalacznik-2-do-regulaminu-Konkursu.pdf 21.01.2022 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Zalacznik-2-do-regulaminu-Konkursu.pdf(178.1 KB)
Zalacznik-1-do-regulaminu-Konkursu.pdf 21.01.2022 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Zalacznik-1-do-regulaminu-Konkursu.pdf(173.9 KB)
Regulamin-konkursu-Czochralskiego.pdf 21.01.2022 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Regulamin-konkursu-Czochralskiego.pdf(883.2 KB)
Ogloszenie-5-Edycji-Konkursu-o-Nagrode-im.-prof.-J.-Czochralskiego-2022.pdf 21.01.2022 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Ogloszenie-5-Edycji-Konkursu-o-Nagrode-im.-prof.-J.-Czochralskiego-2022.pdf(162.2 KB)