Data publikacji w serwisie:

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach otrzymanego finansowania ze środków NCN w konkursie Preludium Bis.
Realizacja projektu zakłada syntezę i charakterystykę fizykochemiczną nowych pochodnych porfirynoidów oraz stworzenie polimerowych systemów, uwalniających otrzymane związki, w tkankach nowotworowych, pod wpływem określonych czynników fizycznych i chemicznych. W ramach 4-letniej pracy, stypendysta-doktorant otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 4000 zł netto oraz będzie miał możliwość wyjazdu na staż zagraniczny.