Data publikacji w serwisie:

Godziny rektorskie 12.05.2022

Szanowni Państwo,

przypominamy, że jutrzejszy dzień - zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 - jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Ponadto, w związku z odbywającym się na kampusie Morasko Wielkim Grillowaniem, 12 maja od godziny 15:00 ustanowione zostały godziny rektorskie.

dokument godziny rektorskie 12.05 od 15:00