Archiwalna wersja serwisu Wydziału Chemii dostępna jest pod adresem pracownik.amu.edu.pl/wydzial-chemii

Od 17 października decyzją JM Rektor UAM kształcenie odbywa się całkowicie w sposób zdalny oprócz zajęć, które ze względu na swoją specyfikę, muszą być zrealizowane na terenie uczelni (np. kluczowe zajęcia laboratoryjne, pracownie magisterskie i projektowe).

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii

O Wydziale

Wydział Chemii tworzy 26 zakładów oraz Centralne Laboratorium Badawczo-Aparaturowe. To jeden z największych uniwersyteckich wydziałów o takim profilu w Polsce, zaliczany do znanych w Europie, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych.Na Wydziale prowadzone są kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w tym również międzynarodowe studia magisterskie SERP-Chem w ramach konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich.
  • 922studentów
  • 157doktorantów
  • 422publikacji w 2020 roku

Zbliżające się wydarzenia na UAM