Analytical and Environmental Chemistry

Contact:

Adam Mickiewicz University in Poznań
Faculty of Chemistry
Department of Analytical and Environmental Chemistry
Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, POLAND

e-mail: marcin.frankowski@amu.edu.pl
website: www.zawig.amu.edu.pl

Staff