Associate ProfessorTomasz Pędziński

Head of Physical Chemistry and Photochemistry Department

Związany zawodowo z UAM od 1998 roku. W latach 2000-2001 studiował na Stanford University i Notre Dame University w USA jako stypendysta Fulbrighta. W latach 2002-2005 pracował dla innowacyjnej niemieckiej firmy spin-off Optimare GmbH, gdzie zajmował się wdrażaniem technik spektroskopii laserowej w przemyśle. W roku 2005 otrzymał stypendium reintegracyjne Marii Curie i związał się ponownie z Wydziałem Chemii UAM. Od roku 2014 pracuje też w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM jako koordynator Laboratorium Analiz Fizykochemicznych. Autor i współautor ponad 50 recenzowanych publikacji naukowych. Hobby: siatkówka, pływanie, biegi długodystansowe.

Kariera:

 • 1998: Mgr
 • 2003: Dr
 • 2017:  Dr hab.
 • 2018: Prof. UAM
 • Wydział Chemii – kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Fotochemii
 • CZT UAM – koordynator Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
 • Członek Rady kierunku studiów Liberal Arts and Sciences
 • Członek Rady programowej konsorcjum EPICUR
 • Mechanizmy reakcji rodnikowych w układach o znaczeniu biologicznym
 • Czasowo-rozdzielcza spektroskopia laserowa
 • Wpływ tlenu singletowego na fotodegradację peptydów i białek

Wykaz publikacji znajdziesz na: