Associate ProfessorWiesław Prukała

Associate Professor
 • 1986: Mgr
 • 1993: Dr
 • 2009: Dr hab.
 • synteza i badania fizykochemiczne układów aryleno-winylenowych
 • zastosowanie metali przejściowych w syntezie organicznej
 • synteza stabilnych rodników
 • zastosowanie spektrometrii masowej w analizie związków biologicznie aktywnych

Najważniejsze publikacje:

 1. Kluska M., Prukała D., Prukała W., Chrząścik I., Kondrzycka-Dąda A., Komasińska M., Marciniuk-Kluska A., Erchak N., New Generation Terminating Electrolyte for Electrophoretic Analysis of Ionic Substances. Critical Reviews in Analytical Chemistry 42 (2012) 343-348.
 2. Prukała D., Prukała W., Sikorski M., Khmelinskii I.V., Photophysical Properties of Izomeric N-chlorobenzyl Substituted (E)-2’ (3’-or 4’)-hydroxy-4-stilbazol Chlorides in Alcohols. Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) 6950-6960.
 3. Łapkowski M., Żak J., Karon K., Marciniec B., Prukała W., The mixed carbon-nitrogen conjugation in the carbazole based polymer; the electrochemical, UVVis, EPR, and IR studies on 1,4 bis[(E)2-(9H-carbazol-9-yl)vinyl]benzene. Electrochimica Acta 56 (2011) 4105-4111.
 4. Pawluć P., Prukała W., Marciniec B., Silylative Coupling of Olefins with Vinylsilanes in the Synthesis of π-Conjugated Double Bond Systems. Eur. J. Org. Chem. (2010) 219-229.
 5. Prukała W., A Novel Approach to the Stilbenoid Dendrimers Core Synthesis. Synlett, (2008) 3026-3030.