ProfessorRobert Pietrzak

Professor; Vice-Dean for Organizational Affairs

Robert Pietrzak – ukończył studia chemiczne w 1998 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z tą uczelnią związał swoją karierę zawodową. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, a w roku 2017 tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej. Prodziekan ds. organizacyjnych.

Prowadzi badania w zakresie technologii chemicznej, chemii i technologii węgla i materiałów węglowych, adsorpcji oraz ochrony środowiska – tematyce, która należy do najbardziej aktualnych obecnie światowych nurtów badawczych. Jest autorem i współautorem ponad 290 prac naukowych, w tym ponad 130 znajduje się na liście filadelfijskiej. Wygłosił 18 wykładów (większość na zaproszenie), ponadto jest współautorem 68 komunikatów wygłaszanych osobiście lub przez współautorów oraz ponad 360 prezentacji posterowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wypromował 5 doktorów, 35 magistrów i 71 licencjatów.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:

 • 2003 r. - Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy przyznawane przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania
 • 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 r. - Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej.
 • 2010 - Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej.
 • 2016 – Indywidualna Specjalna Nagroda Naukowa I stopnia dla Nauczycieli Akademickich za Wybitny Dorobek Publikacyjny w roku 2015.
 • 2017 – Nagroda Pierwsza (ex aequo) za Najlepsze Osiągnięcie Naukowe w latach 2013-2016 na Wydziale Chemii UAM
 • 2017 – Nagroda Naukowa Miasta Poznania
 • 2019 – Laureat Konkursu „Doskonałość w Nauce, Użyteczność w Praktyce” organizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z okazji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Jest członkiem m.in. Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, Komitetu Naukowego Chemii PAN, Komisji Nauk Chemicznych przy O/PAN w Poznaniu, Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych O/PAN w Lublinie, Rady Programowej miesięcznika „Przemysł Chemiczny” w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego, Zarządu Głównego PTChem w którym pełni funkcję wiceprezesa i przewodniczącego komisji Medali, Wyróżnień i Nagród PTChem.

Współorganizator konferencji naukowych, wielokrotny przewodniczący komitetów organizacyjnych. Członek komitetów honorowych i naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Przez dwie kadencje przewodniczący Poznańskiego Oddziału PTChem.

Za działalność społeczno-organizacyjną wielokrotnie nagradzany m.in.:

 • 2013, 2014, 2015, 2016 – Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy organizacyjnej
 • Medal Okolicznościowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • 1998:  tytuł magistra chemii
 • 2002:  stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii
 • 2010:  stopień doktora habilitowanego w zakresie chemii
 • 2017:  tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
 • Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Chemii UAM (2020 – 2024)
 • Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2019 – 2021)
 • Wiceprzewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Przemysł Chemiczny” (2019 – )
 • Przewodniczący Poznańskiego Oddziału PTChem (2013 - 2018)
 • Węgle aktywne i materiały węglowe
 • Otrzymywanie adsorbentów z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych i ich wykorzystanie w procesach usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej i gazowej
 • Charakterystyka i modyfikacja adsorbentów
 • Adsorpcja i kataliza na węglach aktywnych i materiałach węglowych
 • Ochrona środowiska
 • Otrzymywanie, modyfikacja i potencjalne wykorzystanie materiałów kompozytowych i polimerowych

Najważniejsze publikacje:

 • M. Hofman, R. Pietrzak, Copper ions removal from liquid phase by polyethersulfone (PES) membranes functionalized by introduction of carbonaceous materials, Chemical Engineering Journal 2013, 215-216, 216-221.
 • J. Goscianska, I. Nowak, P. Nowicki, R. Pietrzak, The influence of silver on physicochemical and catalytic properties of activated carbons, Chemical Engineering Journal 2012, 189-190, 422-430.
 • P. Nowicki, R. Pietrzak, Effect of ammoxidation of active carbons obtained from sub-bituminous coal on their NO2 sorption capacity under dry conditions, Chemical Engineering Journal 2011, 166, 1039-1043.
 • R. Pietrzak, Sawdust pellets from coniferous species as adsorbents for NO2 removal, Bioresource Technology, 101 (2010) 907-913.
 • R. Pietrzak, XPS study and physico-chemical properties of nitrogen-enriched microporous activated carbon from high volatile bituminous coal, Fuel, 88 (2009) 1871-1877.