ProfessorPiotr Przybylski

Head of Natural Product Chemistry Department

Kariera:

 • 2000: Mgr 
 • 2004: Dr 
 • 2011: Dr hab. 
 • 2019: Prof

Portale naukowe:

 • Kierownik Zakładu Chemii Produktów Naturalnych (2020-)
 • Członek Komisji Nauk Chemicznych O/PAN w Poznaniu (od 2011-2014)
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Spectroscopy (od 2012-)
 • chemia organiczna/bioorganiczna, chemia medyczna, biochemia
 • antybiotyki, laktonowe i laktamowe makrolidy, ustalanie zależności struktura-aktywność biologiczna, inhibicja układów enzymatycznych, modyfikacje produktów naturalnych w tym z udziałem reakcji kaskadowych
 • zastosowanie nowoczesnych metod spektroskopowych i spektrometrycznych w ustalaniu konformacji i oddziaływań oraz właściwości fizyko-chemicznych produktów naturalnych
 • produkty naturalne zawierające atom azotu o znaczeniu farmakologicznym
 • procesy przeniesienia protonu (tautomeria, zwitterjony) i procesy atropoizomeryzacji

Najważniejsze publikacje:

 1. A. Janas, P. Pecyna, M. Gajęcka, F. Bartl, P. Przybylski, Synthesis and antibacterial activity of new N-alkylammonium and carbonate-triazole derivatives within desosamine of 14- and 15-membered lactone macrolides, ChemMedChem, 2020, 15, 1529–1551.
 1. N. Skrzypczak, K. Pyta, P. Ruszkowski, M. Gdaniec, F. Bartl, P. Przybylski, Synthesis, structure and anticancer activity of new geldanamycin amine analogs containing C(17)- or C(20)- flexible and rigid arms as well as closed or open ansa-bridges, Eur. J. Med. Chem. 2020, 202, 112624.
 1. A. Janas and P. Przybylski, 14- and 15-membered lactone macrolides and their analogues and hybrids: structure, molecular mechanism of action and biological activity, Eur. J. Med. Chem. 2019, 182, 111662.
 1. K. Pyta, A.  Janas, N. Skrzypczak, W. Schilf, B. Wicher, M. Gdaniec, F. Bartl and P. Przybylski, Specific interactions between rifamycin antibiotics and water influencing ability to overcome natural cell barriers and the range of antibacterial potency, ACS Infectious Diseases 2019, 5, 10, 1754-1763.
 1. J. Feder-Kubis, J. Zabielska-Matejuk, A. Stangierska, P. Przybylski, J. Jacquemin, M. Geppert-Rybczyńska, Towards designing "sweet" ionic liquids containing a natural terpene moiety as effective wood preservatives, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2019, 7, 18, 15628-15639.
 1. K. Pyta, A. Janas, M. Szukowska, P. Pecyna, M. Jaworska, M. Gajecka, F. Bartl, P. Przybylski, Synthesis, docking and antibacterial studies of more potent amine and hydrazone rifamycin congeners than rifampicin, Eur. J. Med. Chem. 2019, 167, 96-104.
 1. P. Przybylski, K. Pyta-Klich, K. Pyta, A. Janas, Cascade reactions as efficient and universal tools for construction and modification of 6-, 5-, 4- and 3-membered sulfur heterocycles of biological relevance, Tetrahedron 2018, 74, 6335-6365.
 1. B. Wicher, K. Pyta, P. Przybylski, M. Gdaniec, Solvates of Zwitterionic Rifampicin: Recurring Packing Motifs via Nonspecific Interactions, Crystal Growth & Design 2018, 18, 2, 742-754.
 1. J. Domagalska  A.  Janas,  K. Pyta,  P. Pecyna, P. Ruszkowski,  L. Celewicz, M. Gajecka,  F. Bartl and  P. Przybylski, 16-Membered Macrolide Lactone Derivatives Bearing a Triazole-Functionalized Arm at the Aglycone C13 Position as Antibacterial and Anticancer Agents, ChemMedChem 2016, 11, 17, 1886-1891.
 1. K.  Klich, K. Pyta, M. M. Kubicka, P. Ruszkowski, L. Celewicz, M. Gajecka, P. Przybylski, Synthesis, Antibacterial, and Anticancer Evaluation of Novel Spiramycin-Like Conjugates Containing C(5) Triazole Arm, J. Med. Chem. (ACS) 2016, 59, 17, 7963-7973.
 1. K. Klich, K. Pyta, P. Przybylski, Regio- and Stereoselective Functionalization of 16-Membered Lactone Aglycone of Spiramycin via Cascade Strategy, J. Org. Chem. 2015, 80, 14, 7040-7049.
 1. K. Pyta, P. Przybylski,  and F. Bartl, Regioselective long-range proton transfer in new rifamycin antibiotics: A process in which  crown ethers act as stronger brønsted bases than amines, ChemPhysChem 2015, 16, 5, 938-942.