Associate ProfessorPaweł Skowronek

 • 1993: Mgr
 • 1998: Dr
 • 2014: Dr hab.

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Tematyka badawcza:

 • Makrocykle i klatki molekularne
 • Spektroskopia dichroizmu kołowego i jego zastosowanie w analizie stereochemicznej

Najważniejsze publikacje:

 1. Self-assembly of a covalent organic cage with exceptionally large and symmetrical interior cavity: The role of entropy of symmetry Skowronek, P., Warzajtis, B., Rychlewska, U., Gawroński, J. (2013) Chemical Communications, 49 (25), 2524-2526.
 2. An expedient synthesis and conformational features of acylhydrazone macrocycles derived from tartaric acid: Evidence of water and π aromatic hydrogen bond interactions Skowronek, P., Kuncewicz, M., Brzostowska, M., Janiak, A.,
 3. Rychlewska, U., Gawroński, J. (2012) Tetrahedron Asymmetry, 23 (3-4), 300-305.
 4. Trityl ethers: Molecular bevel gears reporting chirality through circular dichroism spectra Ściebura, J., Skowronek, P., Gawronski, J.  (2009) Angewandte Chemie - International Edition, 48 (38), 7069-7072.
 5. Chiral iminospherand of a tetrahedral symmetry spontaneously assembled in a [6 + 4] cyclocondensation Skowronek, P., Gawronski, J. (2008) Organic Letters, 10 (21), 4755-4758.
 6. Helicity discrimination in diselenides by chiral substituents-a circular dichroism study Skowronek, P., Ścianowski, J., Gawroński, J. (2006) Tetrahedron Asymmetry, 17 (16), 2408-2412.