ProfessorMarek Sikorski

Head of Spectroscopy and Magnetism Department
 • 1985: Mgr
 • 1994: Dr
 • 2003: Dr hab.
 • 2013: Prof.

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Spektroskopii i Magnetyzmu (od 2020)
 • Członek editorial board czasopisma ISRN Physical Chemistry
 • Współorganizator i członek komitetu naukowego międzynarodowej fotochemicznej i fitobiologicznej witryny internetowej
 • Skarbnik Sekcji Polskiej (EPA) Europejskiego Towarzystwa Fotochemicznego (od 2009)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (od 1999)
 • Członek British Alumni Association (od 1996)

Strona www: sikorski-photolab.home.amu.edu.pl

 • nasze zainteresowania badawcze dotyczą wykorzystania rozmaitych technik spektroskopowych, fotochemii różnych grup związków, interesują nas także praktyczne zastosowania fotochemii
 • przedmiotem specjalnego zainteresowania są właściwości fotofizyczne i struktura elektronowa biologicznie ważnych flawin
 • właściwości spektralne i fotofizyczne układów nieprzezroczystych z uwzględnieniem materiałów o znaczeniu praktycznym: mas celulozowych i materiałów stomatologicznych
 • zastosowanie technik fluorescencyjnych, takich jak spektroskopia całkowitej luminescencji i synchroniczna spektroskopia fluorescencji, do badania produktów spożywczych (np. oleje jadalne, napoje alkoholowe, produkty nabiałowe)

Najważniejsze publikacje:

 • E. Sikorska, I. Khmelinskii, M. Sikorski, Analysis of olive oils by fluorescence spectroscopy: Methods and applications, in: B. Dimitrios (Ed.) Olive Oil - Constituents, Quality, Health Properties and Bioconversions, InTech, 2012, pp. 63-88.
 • D. Prukała, E. Sikorska, J. Koput, I. Khmelinskii, J. Karolczak, M. Gierszewski, M. Sikorski, The Journal of Physical Chemistry A, 116 (2012) 7474-7490.
 • D. Prukala, W. Prukala, M. Gierszewski, J. Karolczak, I. Khmelinskii, M. Sikorski, Photochemical & Photobiological Sciences, 11 (2012) 1454-1464.
 • M. Insinska-Rak, A. Golczak, M. Sikorski, The Journal of Physical Chemistry A, 116 (2012) 1199-1207.
 • M. Gawriolek, E. Sikorska, L.F.V. Ferreira, A.I. Costa, I. Khmelinskii, A. Krawczyk, M. Sikorski, R. Koczorowski, Journal of Prosthodontics, 21 (2012) 112-122.