ProfessorMarcin Hoffmann

Head of Department of Synthesis and Structure of Organic Compounds

Portale naukowe:

Kariera:

 • 1996: Mgr Chemii
 • 1997: Mgr Biotechnologii
 • 2000: Dr
 • 2009: Dr hab.
 • 2011: Profesor nadzywczajny
 • 2017: Profesor zwyczajny
 • Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Chemii UAM (2012-obecnie)
 • Członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji (2019-obecnie)
 • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinach nauk    ścisłych, nauk ekonomicznych i przedsiębiorstwa (2011-obecnie)
 • Prezes Zarządu funduszu kapitału zalążkowego BIB Seed Capital S.A.
  (2007-obecnie)

Zastosowanie metod obliczeniowych chemii kwantowej w badaniach struktury molekuł i oddziaływań pomiędzy nimi oraz modelowanie reakcji enzymatycznych i projektowanie nowych leków oraz związków chemicznych o pożądanej aktywności z wykorzystaniem zaprojektowanych w tym celu modeli obliczeniowych, w tym m.in.:

 • Szczegółowa analiza konformacyjna związków
 • Wyjaśnianie mechanizmów reakcji
 • Badania nad wpływem podstawników na strukturę związku chemicznego
 • Badania związków kompleksowych jonów metali ze związkami organicznymi
 • Badania nad transportem substancji przez błonę komórkową
 • Projektowanie nowych inhibitorów syntetazy leucylo-tRNA w oparciu o autorską bazę inhibitorów syntetaz
 • Identyfikowanie nowych aktywatorów receptora pregnanu X

Stworzenie autorskiego programu komputerowego MM2QM łączącego metody dokowania, dynamiki molekularnej, mechaniki molekularnej i mechaniki kwantowej

 1. Marcin Nowosielski, Marcin Hoffmann, Lucjan Wyrwicz, Piotr Stepniak, Dariusz Plewczynski, Michal Lazniewski, Krzysztof Ginalski, Leszek Rychlewski; Detailed Mechanism of Squalene Epoxidase Inhibition
  by Terbinafine, Journal of Chemical Information and Modeling, 2011,
  vol. 51, nr 2, s.455-462. DOI:10.1021/ci100403b
 2. Marcin Hoffmann, Jacek Rychlewski; Effects of Substituting a OH Group by a F Atom ind-Glucose. Ab Initio and DFT Analysis, Journal of the American Chemical Society, 2001, vol. 123, nr 10, s.2308-2316. DOI:10.1021/ja003198w
 3. Violetta Patroniak, Artur Stefankiewicz, Jean‐Marie Lehn, Maciej Kubicki, Marcin Hoffmann; Self-assembly and characterization of homo- and heterodinuclear complexes of zinc(II) and lanthanide(III) ions with a tridentate schiff-base ligand, European Journal of Inorganic Chemistry, 2006, s.144-149. DOI:10.1002/ejic.200500699
 4. Tomasz Siodła, Wojciech Oziminski, Marcin Hoffmann, Henryk Koroniak, Tadeusz Krygowski; Toward a physical interpretation of substituent effects: The case of fluorine and trifluoromethyl groups, Journal of Organic Chemistry, 2014, vol. 79, s.7321-7331. DOI:10.1021/jo501013p
 5. Marcin Hoffmann, Jacek Rychlewski, Maria Chrzanowska, Tadeusz Hermann; Mechanism of Activation of an Immunosuppressive Drug:  Azathioprine. Quantum Chemical Study on the Reaction of Azathioprine with Cysteine, Journal of the American Chemical Society, 2001, vol. 123,
  nr 26, s.6404-6409. DOI:10.1021/ja010378c
 6. Wojciech Jankowski, Marcin Hoffmann, Journal of Medical Internet Research, 2016, vol. 18, nr 2, s.1-8, e38. DOI:10.2196/jmir.4033
 7. Urszula Rychlewska, Beata Warzajtis, Marcin Hoffmann, Jacek Rychlewski; (R,R)-tartaric acid dimethyl diester from X-ray and ab initio studies: Factors influencing its conformation and packing, Molecules, 1997, vol. 2,
  s.106-113. DOI:10.3390/20700106
 8. Marcin Hoffmann, Jacek Rychlewski; When, in the context of drug design, can a fluorine atom successfully substitute a hydroxyl group?, International Journal of Quantum Chemistry, 2002, vol. 89, nr 4, s.419-427. DOI:10.1002/qua.10277
 9. Bogdan Marciniec, Agnieszka Kownacka, Ireneusz Kownacki, Marcin Hoffmann, Richard Taylor; Hydrosilylation vs. dehydrogenative silylation of styrene catalysed by iron(0) carbonyl complexes with multivinylsilicon ligands - Mechanistic implications, Journal of Organometallic Chemistry, 2015, vol. 791, s.58-65. DOI:10.1016/j.jorganchem.2015.04.051

Marcin Hoffmann, Maria Chrzanowska, Tadeusz Hermann, Jacek Rychlewski; Modeling of Purine Derivatives Transport across Cell Membranes Based on Their Partition Coefficient Determination and Quantum Chemical Calculations, Journal of Medicinal Chemistry, 2005,
vol. 48, nr 13, s.4482-4486. DOI:10.1021/jm0495273