ProfessorMaciej Kubicki

Dean; Head of Crystallography Department
 • 1986: Mgr
 • 1991: Dr
 • 2004: Dr hab.

Funkcje:

 • Dziekan Wydziału Chemii UAM
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne: przewodniczący sekcji krystalochemii
 • doświadczalne badania rozkładu gęstości elektronowej w kryształach molekularnych za pomocą wysokorozdzielczej dyfrakcji promieni rentgenowskich (deformacja gęstości elektronowej, analiza topologiczna)
 • wysokorozdzielcza krystalografia makrocząsteczek (model multipolowy)
 • oddziaływania międzycząsteczkowe w kryształach molekularnych: hierarchia, syntony międzycząsteczkowe, polimorfizm, przejścia fazowe)
 • badania strukturalne związków aktywnych biologicznie, korelacja pomiędzy strukturą a aktywnością
 • relacje pomiędzy strukturą a właściwościami w związkach metaloorganicznych

Najważniejsze publikacje:

 • A. Poulain-Paul, A. Nassour, C. Jelsch, B. Guillot, M. Kubicki & C. Lecomte A critical analysis of dipole-moment calculations as obtained from experimental and theoretical structure factors Acta Cryst. A68, 715-728 (2012)
 • K. Brzezinski, A. Brzuszkiewicz, M. Dauter, M. Kubicki, M. Jaskolski & Z. Dauter High regularity of Z-DNA revealed by ultra high-resolution crystal structure at 0.55Å Nucleic Acids Research 39, 6238-6248.
 • C. N. Banti, A. D. Giannoulis, N. Kourkoumelis, A. M. Owczarzak, M. Poyraz, M. Kubicki, K. Charalabopoulos & S. K. Hadjikakou Mixed ligand-silver(i) complexes with anti-inflammatory agents which can bind to lipoxygenase and calf-thymus DNA, modulating their function and inducing apoptosis Metallomics 4, 545-560 (2012).
 • M. Wałęsa-Chorab, V. Patroniak, M. Kubicki, G. Kądziołka, J. Przepiórski & B. Michałkiewicz Synthesis, structure, and photocatalytic properties of new dinuclear helical complex of silver(i) ions J.Catalysis 291, 1-8 (2012).
 • I. Kownacki, B. Marciniec, B. Dudziec & M. Kubicki Silylative coupling of terminal alkynes with iodosilanes: New catalytic activation of sp-hybridized carbon – hydrogen bonds Organometallics 30, 2539-2545 (2011).