Associate ProfessorKrzysztof Staninski

Associate Professor

ORCID: orcid.org/0000-0002-5097-225X

Kariera:

  • Doktorat – 1997 r.
  • Habilitacja – 2013 r.
  • fizykochemia kompleksów lantanowców
  • ultrasłabe emanacje fotonowe w fazach: ciekłej i skondensowanej
  • fotoluminescencja, chemiluminescencja, i elektrogenerowana luminescencja układów zawierających związki lantanowców i aktynowców