Associate ProfessorKarol Kacprzak

Associate Professor
 • 1997: Mgr
 • 2002: Dr
 • 2012: Dr hab.
 • alkaloidy chinowca – chemia i zastosowania
 • rozpoznanie chiralne i analityka enancjomerów
 • separacja enancjomerów
 • katalityczna synteza asymetryczna
 • chemia klik

Najważniejsze publikacje:

 1. Czarnecki, A. Plutecka, J. Gawroński, K. Kacprzak Simple and Practical Direct Asymmetric Aldol Reaction of Hydroxyacetone Catalyzed by 9-Amino Cinchona Alkaloid Tartrates Green Chem. 2011, 13, 1280-1287
 2. K. M. Kacprzak, N. M. Maier, W. Lindner, Triazolo-linked cinchona alkaloid carbamate anion exchange-type chiral stationary phases: Synthesis by click chemistry and evaluation J. Chrom. A, 2011, 1218, 1452-1460
 3. B. Baraniak, K. Kacprzak, L. Celewicz Synthesis of 3'-azido-3'-deoxythymidine (AZT) - Cinchona alkaloid conjugates via click chemistry: toward novel fluorescent markers and cytostatic agents, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011, 21, 723-726
 4. K. Kacprzak, N. Maier, W. Lindner Unexpected enantioseparation of mandelic acids and their derivatives on 1,2,3-triazolo-linked quinine tert-butyl carbamate anion exchange-type chiral stationary phase J. Sep. Sci., 2010, 33, 2590-2598
 5. K. Kacprzak, B. Gierczyk Clickable 9-azido-(9-deoxy)-Cinchona alkaloids: synthesis and conformation Tetrahedron: Asymm., 2010, 21, 2740-2745
 6. K. Kacprzak, N. Maier, W. Lindner Unexpected enantioseparation of mandelic acids and their derivatives on 1,2,3-triazolo-linked quinine tert-butyl carbamate anion exchange-type chiral stationary phase J. Sep. Sci., 2010, 33, 2590-2598
 7. K. Kacprzak, J. Gawroński, Resolution of Racemates and Enantioselective Analytics by Cinchona Alkaloids and Their Derivatives. Chapter 13 in Cinchona Alkaloids in Synthesis and Catalysis: Ligands, Immobilization and Organocatalysis, Ch. E. Song (Ed.), Wiley-VCh, Weinheim 2009.
 8. K. M. Kacprzak, W. Linder, N. M. Maier An improved synthesis of 10,11-didehydro Cinchona alkaloids, Chirality, 2008, 20, 441-445